Estetisk Profil:

Undervisningen i teater

Undervisningen i teater

Inom teaterprofilen får du utveckla din fantasi, din individuella kreativitet och samspelet i gruppen. Fokus ligger på glädjen och lusten att berätta. Samarbetet i gruppen är en förutsättning för att tillsammans förmedla en berättelse till en publik därför bygger många övningar på att lära känna sig själv och träna upp sin koncentration, lyhördhet och tillit till andra i gruppen.

 

Lektionerna i teater

Lektionerna i teater startar med uppvärmningsövningar för att skapa fokus till gruppen genom olika former av samarbets- och koncentrationsövningar. Lektionerna är sedan uppbyggda med improvisationsövningar, röstövningar, karaktärsbyggande samt repetitionsarbete med regi utifrån manus. Vi arbetar både med rekvisita och kostym för att förstärka ett uttryck. Du får även lära dig grundläggande teaterhistoria och arbeta med en berättelses dramaturgiska uppbyggnad.

 

Rösten och kroppen som verktyg

Inom teater använder man sin kropp och röst för att gestalta och kommunicera på scenen därför är en stor del av undervisningen inom teater fokuserad på att utveckla rösten och kroppen som uttrycksmedel.  Du får lära dig att använda rösten som sceniskt uttrycksmedel och lära känna din kropp på ett medvetet sätt för att få en kroppskännedom och träna upp din smidighet.  Vi arbetar här med avspänningsteknik, fysisk träning och röstövningar för att utveckla ett naturligt användande av rösten och kroppen.

Scenisk gestaltning

En viktig del inom undervisningen i teater är den sceniska gestaltningen som binder ihop färdigheterna i röst- och kroppsmedvetenhet. Här arbetar vi med den sceniska berättelsens uppbyggnad som till exempel handling, karaktärer, tid och rum samt olika vägar att skapa en scenisk berättelse. Inom den sceniska gestaltningen får eleverna lära sig att använda kroppen och rösten för att uttrycka sig på scenen och att gestalta en rollfigur. Vi tränar på att förmedla känslor, tankar och åsikter till en publik samt samspelet mellan olika rollfigurer. Detta sker både med improvisationsövningar och arbete utifrån given text.

Estetiska profiler