Estetisk Profil:

Undervisningen i musik

Undervisningen i musik

Inom musikprofilen får du utveckla ditt musicerande instrumentalt och vokalt, både efter noter och på gehör inom olika musikstilar och genres. Fokus ligger på glädjen och lusten att spela och sjunga. Du får även utveckla ditt personliga musikaliska uttryck vid framträdanden och vid skapande av musik samt att vara lyhörd och lyssna in andra.

Lektionerna i musik

Lektionerna i musik har fokus på att spela tillsammans i ett band. Lektionerna är uppbyggda med uppvärmningsövningar, spel- och sångteknik, musicerande på gehör och efter noter utifrån olika musikgenres och skapande av musik. Du får även lära dig grundläggande musikteori, musikhistoria och instrumentvård.

Instrumentspel och sångteknik

Du får utveckla din spelteknik inom piano, trummor, bas och gitarr. Du får lära dig repetitionsmetodik och olika strategier för instudering och övning. Spelandet sker både enskilt och tillsammans med andra i ensemble där du tränas i interaktion, samspel och kommunikation med andra musiker. Inom undervisningen i musik får du även utveckla din sångteknik både genom att sjunga efter noter och på gehör. Du får träna på att hantera rösten som ett instrument både enskilt (solosång) och i grupp (körsång). Enstämmig- och flerstämmig sång, röstvård och vokala uttryck i olika genrer är några av de delar som du tränas i.

Musikalisk gestaltning

Här arbetar vi med det musikaliska uttrycket där du får utveckla din egen musikaliska stil, tolkning och form. Du får lära dig musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. En viktig del är att utveckla en scennärvaro och att kunna förmedla en känsla till publiken. Inom sceniskt uttryck får du även utveckla integrationen med andra uttrycksformer för att förstärka framträdandet som till exempel dans och mimik.

I undervisningen får du även lära dig att komponera musik med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg. Detta sker utifrån olika metoder med bland annat improvisation, musikalisk lek och experimenterande av musikaliskt material utifrån egna tankar och idéer.

Estetiska profiler