Örebro – NY HT22

Välkomna till Entréskolan i Örebro!

Entréskolan är en estetisk grundskola med de estetiska profilerna musik, dans, teater och bild/slöjd. Entréskolan är skolan för dig som älskar estetiska ämnen men som också vill ha en högkvalitativ utbildning i samtliga ämnen.

SKOLSTART HT 2022!

En unik möjlighet har öppnat sig för Entréskolan att starta till hösten 2022 på Väster i Örebro!

Dialog pågår med fastighetsägaren kring hyreskontraktets detaljer för befintliga skollokaler på Hagagatan 51.

Mer information kommer fyllas på här på hemsidan löpande och via sociala medier.

Välkomna på informationsmöte!

Tisdag den 18 januari kl 18:00!

Föranmälan krävs till info.orebro@entreskolan.se. Uppge vilken årskurs och vilken profil ni är intresserade av samt hur många som kommer från er familj.

Kontakt

Rektor

info.orebro@entreskolan.se

0102070777

Estetiska profiler