Örebro

Välkomna till Entréskolan i Örebro!

Entréskolan är en estetisk grundskola med de estetiska profilerna musik, dans, teater och bild/slöjd. Entréskolan är skolan för dig som älskar estetiska ämnen men som också vill ha en högkvalitativ utbildning i samtliga ämnen.

Entréskolan i Örebro är inte ännu startad men vi har tillstånd från Skolinspektionen att starta en grundskola med estetisk inriktning i Örebro kommun för årskurserna f-9. Vi söker i dagsläget efter lokaler som vi kan anpassa till vår verksamhet.

Det finns inga planer på en etablering av Entréskolan Örebro inför läsåret 2021-2022.

Kontakt

Rektor

info.orebro@entreskolan.se

0102070777

Kontakt

Rektor

info.orebro@entreskolan.se

0102070777

Estetiska profiler