Estetisk Profil:

Föreställningar konst

Föreställningar konst

Varje läsår arbetar vi med en scenproduktion tillsammans med de andra estetiska profilerna dans, teater och musik där du får lära dig hur arbetsprocessen ser ut från idé till färdig föreställning. Konstprofilen arbetar med scenografin och skapar kulisser, rekvisita och kostym till föreställningen.  Här arbetar vi med att utifrån dans, teater och musikens framträdanden skapa affischer, program, rekvisita, kostym och kulisser som fördjupar och konkret visualiserar framträdandet, rollkaraktären, dansens och musikens budskap eller scenens karaktär. Elever inom konstprofilen arbetar även som scenarbetare och med ljusbild under scenproduktionen.

Estetiska profiler