Estetisk Profil:

Färdighetsprov dans

Färdighetsprov dans

Inför antagningen i dansprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i dans och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom dansprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans dansprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet för åk 4-6 är endast för att vi på skolan ska få en uppfattning om dina förkunskaper och förmågor inom dans samtidigt som du som elev får bättre förståelse för vad som krävs av dig i vår dansprofil. Färdighetsprovet för åk 4-6 är dock inte antagningsgrundande utan du kommer erbjudas en plats efter ködatum och syskonförtur.

Färdighetsprovet för åk 7-9 innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de delmoment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i dans på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som dansundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Rytmikuppvärmning i grupp – elevens färdigheter att medvetet kunna följa musikens frasering, puls, rytm och dynamik visas.

- Improvisationsövning i grupp - elevens färdigheter i att tolka och gestalta rörelsematerial samt elevens färdigheter i att fokusera, vara närvarande i nuet och presentera sig i rummet visas.

- Rörelse över diagonalen - elevens motoriska färdigheter som att kunna koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer med balans, styrka och smidighet visas.

- En kort koreografi lärs ut - elevens färdigheter att medvetet kunna utföra olika rörelsevokabulär samt använda nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter som flöde, energi och dynamik samt färdigheter vid hopp och att spatialt förhålla sig till andra och rummet visas.

 

Färdighetsprovet testar

  • Dansteknik

Elevens färdigheter att medvetet kunna utföra olika rörelsevokabulär samt använda nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter som flöde, energi och dynamik samt färdigheter vid hopp och att spatialt förhålla sig till andra och rummet.

  • Motoriska färdigheter

Elevens motoriska färdigheter att kunna koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer med balans, styrka och smidighet.

  • Musikalitet/rytmik

Elevens färdigheter i att kunna uppfatta musikalitet och medvetet kunna följa musikens frasering, puls, rytm och dynamik.

  • Dansgestaltning

Elevens färdigheter i att tolka och gestalta rörelsematerial, både vid koreografiskt och vid improvisation samt elevens färdigheter i att fokusera, vara närvarande i nuet och presentera sig i rummet.