Estetisk Profil:

Färdighetsprov dans

Färdighetsprov dans

Inför antagningen i dansprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i dans och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom dansprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans dansprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet innehåller olika moment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de moment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

För att kunna bli antagen till Entréskolans dansprofil krävs minst 2 poäng på alla moment i färdighetsprovet. Maxpoäng på varje moment är 5 poäng.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i dans på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som dansundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Rytmikövning i grupp – testar elevens färdigheter att medvetet kunna följa musikens frasering, puls, rytm och dynamik.

- Improvisationsövning i grupp - elevens färdigheter i att medvetet kunna utföra olika rörelsevokabulär samt använda nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter som flöde, energi och dynamik testas.

- Rörelse över diagonalen - elevens motoriska färdigheter som att kunna koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer med balans, styrka och smidighet testas.

- En kort koreografi lärs ut - elevens färdigheter att medvetet kunna utföra olika rörelsevokabulär samt använda nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter som flöde, energi och dynamik testas.

 

Moment som färdighetsprovet testar

  • Dansteknik

Elevens färdigheter att medvetet kunna utföra olika rörelsevokabulär samt använda nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter som flöde, energi och dynamik.

  • Motoriska färdigheter

Elevens motoriska färdigheter att kunna koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer med balans, styrka och smidighet.

  • Musikalitet/rytmik

Elevens färdigheter i att kunna uppfatta musikalitet och medvetet kunna följa musikens frasering, puls, rytm och dynamik.

 

Estetiska profiler