Estetisk Profil:

Föreställningar musik

Föreställningar musik

En del av undervisningen leder till musikaliska framträdanden i ensemble, solosång och i kör. Varje år sätts en större scenproduktion upp i samarbete med de andra estetiska profilerna teater, dans och konst där arbete med sceniskt framträdande i sång och ensemblespel är viktiga delar samtidigt som musikens estetiska uttryck tillsammans med andra estetiska uttrycksformer visualiseras. Du får lära dig hur arbetsprocessen ser ut från färdig idé till färdig föreställning med repetitionsarbetets olika stadier samt samverkan mellan dans, koreografi, scenografi, rekvisita, kostym, smink, ljud och ljus.

Estetiska profiler