Estetisk Profil:

Färdighetsprov konst

Färdighetsprov konst

Inför antagningen i konstprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i konstprofilen och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom konstprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans konstprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet innehåller olika moment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de moment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

För att kunna bli antagen till Entréskolans konstprofil krävs minst 2 poäng på alla moment i färdighetsprovet. Maxpoäng på varje moment är 5 poäng.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i konstprofilen på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som konstundervisningen innehåller.

- I klassrummet finns olika material och verktyg framställt.

- Läraren går igenom instruktionerna och läser en inspirationstext.

- Eleven ska sedan skapa ett verk utifrån det material och verktyg de har framför sig och med inspiration från texten de hörde. Eleven kan använda sig av vilka tekniker, metoder, material och verktyg som eleven anser skapar det bästa uttryck för att visualisera textens budskap eller delar av texten.

- Eleven får efter att de är klara med sitt verk berätta för läraren hur de har tänkt och om det blev som de hade tänkt sig. Om det var något som de fick ändra på under arbetsprocessen, om de fick tänka om och göra på ett annat sätt samt om det är något som de skulle göra annorlunda om de skulle skapa sitt verk igen.

Moment som färdighetsprovet testar

  • Teknik och metod

Elevens färdigheter i användande av olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika funktioner och uttryck.

  • Bildkomposition och färg

Elevens färdigheter att kombinera former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.

  • Problemlösning/Idéutveckling

Elevens färdigheter i att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Estetiska profiler