Estetisk Profil:

Teater

Teater

Inom den estetiska profilen teater får du som är intresserad av teater en möjlighet att fördjupa och bredda dina färdigheter i skådespeleri inom ämnena musik och idrott och hälsa. Målet är att du ska få en bred utbildning och god grund att stå på som skådespelare för fortsatta studier i teater på exempelvis estetiska programmet.

Profilens innehåll

Inom teaterprofilen får du utveckla din fantasi, din individuella kreativitet och samspelet i gruppen. Fokus ligger på glädjen och lusten att berätta. Samarbetet i gruppen är en förutsättning för att tillsammans förmedla en berättelse till en publik därför bygger många övningar på att lära känna sig själv och träna upp sin koncentration, lyhördhet och tillit till andra i gruppen. Inom teater använder man sin kropp och röst för att gestalta och kommunicera på scenen därför är en stor del av undervisningen inom teater fokuserad på att utveckla rösten och kroppen som uttrycksmedel.

Estetiska profiler