Estetisk Profil:

Föreställningar teater

Föreställningar teater

Varje läsår arbetar vi med en större scenproduktion där eleven tillsammans med de andra estetiska profilerna dans, musik och konst. Här får du lära dig hur arbetsprocessen ser ut från idé till färdig föreställning med repetitionsarbetets olika stadier samt samverkan mellan skådespeleri, regi, scenografi, rekvisita, kostym, smink, ljud och ljus. Under arbetet med scenproduktionen ligger fokus på samspelet i gruppen. Här arbetar vi med att skapa sceniska karaktärer genom att bygga upp en rollfigur samt relationen med andra rollfigurer kopplat till tiden och rummet där du använder dig av det du har lärt dig under arbetat med röst, kropp och scenisk gestaltning.

Estetiska profiler