Estetisk Profil:

Färdighetsprov teater

Färdighetsprov teater

Inför antagningen i teaterprofilen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i teater och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom teaterprofilen.

När du har ansökt till Entréskolans teaterprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet innehåller olika moment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de moment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

För att kunna bli antagen till Entréskolans teaterprofil krävs minst 2 poäng på alla moment i färdighetsprovet. Maxpoäng på varje moment är 5 poäng.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i teater på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som teaterundervisningen innehåller.

Färdighetsprovet är indelat i fyra delar:

- Fysisk gruppövning – Elevens motoriska färdigheter och hur eleven kan koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt kunna variera och anpassa sina rörelser till övningen och sammanhanget testas.

- Röstövning i grupp - Elevens färdigheter i att använda rösten som ett instrument för olika vokala uttryck som sång och tal samt kunna följa rytm och tonhöjd testas.

Improvisationsövning - Elevens färdigheter i att kunna variera och anpassa sina rörelser till övningen och sammanhanget testas.

- Rytmikövning i grupp - Elevens rytmiska färdigheter att kunna uppfatta och medvetet kunna anpassa sina rörelser till rytmens puls, takt och tempo testas.

Moment som färdighetsprovet testar

  • Motoriska färdigheter

Elevens motoriska färdigheter och hur eleven kan koordinera grov- och finmotoriska rörelser med kroppen samt utföra olika rörelsekombinationer och anpassa sina rörelser till övningen och sammanhanget.

  • Röstteknik

Elevens färdigheter för att använda rösten som ett instrument för olika vokala uttryck som sång och tal samt kunna följa rytm och tonhöjd.

  • Rytmik

Elevens färdigheter i att anpassa sina rörelser till puls, takt, rytm och tempo.

Estetiska profiler