Ansökan

Så här söker du till våra skolor

Vi tar in elever i första hand till årskurs 4 och årskurs 7 varje läsår. Om det finns platser i övriga årskurser tar vi även in elever i årskurs 5, årskurs 6 och årskurs 8. För att få börja på Entréskolan krävs ett godkänt färdighetsprov inom valt profilämne.

Klicka på din skola nedan för att göra din ansökan

Sista ansökningsdatum: 1 februari
Färdighetsprov: 2  - 28 februari
Erbjudande om plats skickas ut: från 1 mars

Extrainsatta färdighetsprov erbjuds för sena ansökningar
i den mån det finns lediga platser inför skolstart

Antagning

Antagning till Entréskolan sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Inför antagning till Entréskolan ska alla sökanden göra ett färdighetsprov inom den estetiska profil som man väljer. Du kan välja mellan dans, musik, teater eller konst. För att bli antagen krävs ett godkänt färdighetsprov i ditt profilämne.  Ansökan görs digitalt här på hemsidan senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår. Det spelar ingen roll hur länge du har stått i vår elevkö utan antagning sker endast utifrån ditt resultat på färdighetsprovet.

Under färdighetsprovet får du prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil.  Färdighetsprovet innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Du behöver ha ett ett godkänt färdighetsprov dvs minst 2 av 5 poäng på varje delmoment under färdighetsprovet för att få börja på Entréskolan. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Vi tillämpar således inte heller syskonförtur.

Läs mer om färdighetsprovet under respektive estetprofil.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Instruktioner inför ansökan

Du ansöker till Entréskolan genom att fylla i vårt formulär genom att klicka på länken till respektive skola här ovan. Du väljer årskurs som du ska börja i till nästkommande läsår och den estetiska profil du önskar gå. Om du vill börja på skolan under pågående läsår gör du en ansökan och kontaktar direkt rektor för skolan. Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

För att vi ska kunna administrera din ansökan i vårt system krävs att du lämnar person- och adressuppgifter för elev och vårdnadshavare. När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter för att kunna uppdatera kontaktuppgifterna i din ansökan.

För att ställa en elev med skyddad identitet i kö kontaktar du antagningen direkt.

Sen ansökan efter den 1 februari

Om du missade att ansöka innan den 1 februari går det fortfarande bra att göra en ansökan fram till skolstart. Finns det platser kvar till någon av profilerna kommer du att bli kallad till ett extrainsatt färdighetsprov innan eventuellt erbjudande om plats. Godkänt färdighetsprov krävs för all antagning.

Om du vill börja på skolan under pågående läsår

Vi tar i normalfallet inte in nya elever under pågående läsår men det är upp till varje rektor att avgöra om skolan kan ta emot fler elever eller inte. Står du redan som reserv kan du därför komma att bli kontaktad med ett erbjudande om plats. Har du inte gjort ett färdighetsprov och önskar börja under pågående läsår ansöker du som vanligt i systemet men skickar även ett mail till antagning@entreskolan.se och berättar att du är intresserad av att börja under pågående läsår.

Läs mer om profilernas innehåll och färdighetsprovets genomförande på respektive sida för varje estetisk profil.

Har ni frågor gällande ansökan och antagning kontaktar ni antagningen

Epost: antagning@entreskolan.se
Telefon: 073-970 97 30
Vxl: 010-20 70 777