Ansökan

Så här söker du till våra skolor

Vi tar in elever i första hand till årskurs 4 och årskurs 7 varje läsår. Om det finns platser i övriga årskurser tar vi även in elever i årskurs 5, årskurs 6 och årskurs 8.

Klicka på din skola nedan för att göra din ansökan

Sista ansökningsdatum: 1 februari
Färdighetsprov: 2 februari - 28 februari
Erbjudande om plats skickas ut: från 1 mars

Antagning åk 4-6
Antagning till Entréskolan sker för elever i årskurs 4-6 sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Du kan välja mellan dans, musik, teater eller bild/slöjd. Ansökan görs digitalt här på hemsidan senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår.

Inför antagningen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil. Läs mer om färdighetsprovet under respektive estetprofil.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. Det spelar ingen roll hur länge du stått i vår elevkö utan antagningen sker utifrån resultatet på färdighetsprovet. I färdighetsprovet bedöms dina färdigheter inom det estetiska ämnet. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Antagning åk 7-8
Antagning till Entréskolan sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Du kan välja mellan dans, teater, musik eller bild/slöjd. Ansökan görs digitalt här på hemsidan senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår.

Inför antagningen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil. Läs mer om färdighetsprovet under respektive estetprofil.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. Det spelar ingen roll hur länge du stått i vår elevkö utan antagningen sker utifrån resultatet på färdighetsprovet. I färdighetsprovet bedöms dina färdigheter inom det estetiska ämnet. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Instruktioner inför ansökan
Du ansöker till Entréskolan genom att fylla i vårt formulär genom att klicka på länken till respektive skola här bredvid. Du väljer årskurs som du ska börja i till nästkommande läsår och den estetiska profil du önskar gå. Om du vill börja på skolan under pågående läsår gör du en ansökan och kontaktar direkt rektor för skolan. Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

För att vi ska kunna administrera din ansökan i vårt system krävs att du lämnar person- och adressuppgifter för elev och vårdnadshavare. När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter för att kunna uppdatera kontaktuppgifterna i din ansökan.

För att ställa en elev med skyddad identitet i kö kontaktar du antagningen direkt.

Sen ansökan efter den 1 februari
Om du missade att ansöka innan den 1 februari går det fortfarande bra att göra en ansökan fram till skolstart. Finns det platser kvar till någon av profilerna kommer du att bli kallad till ett extrainsatt färdighetsprov innan eventuellt erbjudande om plats. Godkänt färdighetsprov krävs för all antagning till åk 4-9.

Om du vill börja på skolan under pågående läsår

Om det finns platser kvar under pågående läsår finns möjlighet att börja på skolan även under pågående läsår. Du gör då en ansökan i systemet och kontaktar direkt rektor för skolan. Kontaktuppgifter finns under respektive skola. Du får då veta om det finns platser i den aktuella årskursen och blir då först kallad till ett färdighetsprov innan du kan börja på skolan.

Färdighetsprovet
För att börja på skolan ska alla sökanden göra ett färdighetsprov inom den estetiska profil som man valt.

Färdighetsprovet innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll.

Läs mer om profilernas innehåll och färdighetsprovets genomförande på respektive sida för varje estetisk profil.

Har ni frågor gällande ansökan och antagning kontaktar ni antagningen

Epost: antagning@entreskolan.se
Telefon: 073-970 97 30
Vxl: 010-20 70 777