Estetisk Profil:

Undervisningen i konst

Undervisningen i konst

Inom konstprofilen får du möjlighet att utvecklas och fördjupa dig inom olika tekniker, material och uttrycksformer inom bild och slöjdämnena. Fokus ligger på glädjen och lusten att skapa. Du kommer att få lära dig olika tekniker och metoder inom bild- och slöjdskapande i olika material som exempelvis trä, textil, metall, papper.

Lektionerna i konst

Lektionerna i konstprofilen sker tillsammans med bildläraren och slöjdläraren och utgår från de konstnärliga uttrycken. Fokus i undervisningen ligger på skapandeprocessen och att tillsammans med andra skapa bilder och föremål utifrån olika inspirationsmaterial. Din kreativitet och att våga prova sig fram för att skapa ett uttryck eller funktion är en utgångspunkt i vår undervisning.

Färg, form och funktion

Du kommer att få utforska och experimentera med olika material och utveckla dina färdigheter och kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vårt arbete utgår mycket från din fantasi och kreativitet för att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa bilder och föremål samt värdera resultatet.

Konstnärlig gestaltning

Inom konstprofilen får du utveckla ditt eget konstnärliga uttryck, tolkning och form. Du får lära dig hur bilder och föremål kan tolkas och framställas för att förmedla olika budskap och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Vi arbetar med att prova och testa oss fram för att hitta ditt eget konstnärliga uttryck för att förmedla en känsla eller ett budskap. Du får arbeta med inspiration från olika delar i samhället för att träna på att uttrycka ett budskap eller en känsla genom användande av olika färger, former, material och tekniker.

Estetiska profiler