Enköping

Välkomna till Entréskolan i Enköping

Entréskolan i Enköping är en estetisk grundskola för årskurserna 4 till 9 med de estetiska profilerna musik, dans, teater och konst. Skolan är belägen i Hettemarkshuset i centrala Enköping med goda kommunikationer till övriga Enköping.

Entréskolan Enköping är en profilskola för dig som älskar estetiska ämnen men som också vill ha en högkvalitativ utbildning i samtliga ämnen. Vi arbetar i ämnesintegrerade arbetsområden då vi tror att kunskap bäst fås genom att förstå att ämnen inte är separerade utan är en helhet.

Förutom det ”vanliga” skolarbetet får du hos oss fördjupa dig i den estetiska inriktning du tycker är roligast. Två timmar i veckan lär du dig, tränar och repeterar tillsammans med våra duktiga lärare för att en gång per termin skapa en föreställning av musikalkaraktär. Se gärna filmklipp och bilder från tidigare föreställningar här.

I trivselenkäter säger våra elever exempelvis att de får bra stöttning av lärarna, att lärarna tror på dem och att skolan känns som en familj. Likaså tycker eleverna att ”de får vara den de är”, något som jag som rektor blir stolt över!

Heidi Jansson

Rektor, Entréskolan Enköping

SKOLVISNING!

Välkomna på skolvisning Onsdag den 26 januari kl 17:00-18:00

Ni som missade öppet hus i höstas har nu möjlighet att komma på en skolvisning innan färdighetsproven drar igång. Sista ansökningsdag är den 1 februari för antagning inför HT2022.

Föranmälan krävs till info.enkoping@entreskolan.se

Uppge att ni vill komma på skolvisningen, vilken årskurs och vilken profil ni är intresserade av samt hur många som kommer från er familj.

Föräldraröster från vår avstämningsenkät ht 2020

”Eleverna får utrymme att jobba kreativt och tillåts jobba helt utanför gränserna.”

”De flesta lärarna är kanonbra, liksom rektor och jag gillar estetinriktningen. ”

”Jag upplever att mitt barn får hjälp när det behövs och inspireras till att vilja lära sig. Det är bra att det finns möjlighet att följa med i skolarbetet hemifrån.”

”Bra lärarnärvaro och information från lärarna om läxor, prov och uppgifter, vilket gör att jag kan följa med i mitt barn skolarbete och kunskapsutveckling.”

”Bra sammanhållning. Trygg miljö. Välkomnande.”

”Närhet mellan lärare och elever. Lärare verkar trivas och då trivs barnen.”

”Att mitt barn utvecklas och att lärarna ser mitt barn.”

 

Heidi Jansson

Rektor

info.enkoping@entreskolan.se

0708899631

Estetiska profiler

Entréskolan Enköping på YouTube

Something is wrong.
Instagram token error.

entreskolanenkoping

Follow
Hämta fler