Estetisk Profil:

Undervisningen i dans

Undervisningen i dans

Inom dansprofilen får du möjlighet att utveckla och fördjupa din dansteknik, din sceniska kunskap och ditt gestaltningsarbete. Fokus ligger på glädjen och lusten att dansa. Du får utveckla din förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Du får även lära dig olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition.

Danslektionerna

Danslektionerna är uppbyggda utifrån uppvärmning, teknikträning, koreografiarbete och presentation utifrån de olika dansstilarna. Danslektionerna innehåller övningar för att träna upp din kondition, smidighet, rörlighet och styrka samt övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila. Du får även lära dig grundläggande anatomi och arbeta med skadeförebyggande träning med dansteknikövningar för att lära sig att arbeta anatomiskt och fysiskt rätt.

Dansteknik

Inom dansteknik tränas du i träningsprocessens olika delar med metoder för att memorera rörelser och övningar, kontinuerlig träning i koordination, styrka, koncentration och arbete med placering. Du får lära dig dansteknik inom olika dansgenre samt dansgenrens specifika konventioner, stildrag och kännetecken.

Dansgestaltning

Inom dansgestaltning tränas du i instuderings- och gestaltningsarbetet för att kunna förmedla ett budskap till en publik genom övningar för tolkning, improvisation, komposition och sceniskt budskap. Undervisningen innehåller tolkande av koreografiskt material och att följa koreografiska instruktioner, använda grundläggande kompositionsverktyg som nivåer, riktningar, dynamik, repetition och variationer samt användande av improvisation som rörelseteknik och som metod för skapande.

Estetiska profiler