Estetiska profiler

På Entréskolan fördjupar du dig inom en estetisk profil under din studietid hos oss. Du kan välja att fördjupa dig inom dans, teater, musik eller bild/slöjd. Två timmar varje vecka har du lektioner inom din estetiska profil. Fokus ligger på lusten och glädjen att uttrycka sig inom dans, teater, musik och bild/slöjd.

Estetiska Profiler

Estetiska Profiler