Klagomål

Klagomål

Vårt mål är att bedriva en verksamhet där alla elever och vårdnadshavare känner sig nöjda med undervisningen och utbildningen på skolan. Men ibland kan det vara något som man funderar på eller som man känner sig missnöjd över.

Vi tycker att det är viktigt att det finns en dialog mellan skolan och hemmet. Om det är något som ni funderar på eller känner er missnöjda med vill vi att ni kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan åtgärda och förbättra vår verksamhet.

Har du ett klagomål som du vill ta upp följer klagomålshanteringen tre nivåer där vårt mål på Entréskolorna är att ni aldrig ska behöva gå längre än till nivå 1.

 

Nivå 1: Kontakta skolan

Om du är missnöjd över något på skolan ska du i första hand kontakta ditt barns lärare, mentor eller rektor på skolan. Du kan lämna in ditt klagomål på mail, telefon eller boka tid för ett besök på skolan. Vi kommer då så snart som möjligt att utreda ditt klagomål och återkoppla till dig om åtgärder. Kontaktuppgifter till varje skola hittar du under respektive skola.

Nivå 2: Anmälan till huvudmannen

Om du inte tycker att skolan gör det den ska trots att du har tagit upp ditt missnöje och lämnat in klagomål kan du göra en skriftlig anmälan till Entréskolans huvudman. Huvudmannen kommer då att utreda ditt klagomål och vidta de åtgärder som krävs utifrån vad som kommit upp utifrån utredningen.

 

Nivå 3: Anmälan till skolinspektionen

Om du trots att du tagit upp ditt klagomål med både rektor och senare anmält ditt ärende till huvudmannen och du ändå anser att du inte får hjälp eller att något inte fungerar som det ska kan du vända dig till till Skolinspektionen.

Klagomålsanmälan till huvudmannen

För att på bästa sätt kunna utreda ärendet önskar vi att anmälan skickas skriftligen. Du kan göra det genom kontaktformuläret nedan eller direkt via e-post (info@entreskolan.se). Vänligen beskriv ärendet så detaljerat som möjligt och ange vilka insatser skolan redan satt in och varför ni anser att dessa insatser inte räcker. Huvudmannen startar då en utredning av ärendet.