Om Entréskolan

Om Entréskolan

Där kunskap och kreativt skapande möts

Entréskolan drivs av en vilja att utveckla lärandet och de estetiska uttrycksformerna där varje elev får vara kreativ och aktiv i sitt lärande.

 

Sedan 2011

Den första Entréskolan startades 2011 med drivkraften att skapa en estetisk grundskola med fokus på de estetiska uttrycksformerna i ett ämnesövergripande arbetssätt för att skapa en balans och en helhet i elevernas lärande.

 

Vision

Sven-Göran och Anna-Maria Febo som grundat och äger Entréskolan leder också skolans verksamhet som VD och Skolchef. De har en lång erfarenhet av skolans värld, både som lärare och skolledare, med intresse och erfarenhet av estetiska uttrycksformer.

Deras vision med Entréskolan är att utveckla lärandet och skolan i ett långsiktigt perspektiv för att skapa en lärmiljö där eleverna får växa och utvecklas till handlingskraftiga och kreativa individer med en framtidstro på sig själva.

Inga vinstdrivande krav

Entréskolan har inga vinstdrivande krav och ägs inte av något riskkapitalbolag. Våra skolor arbetar med en noll-budget där inkomsterna av skolpengen används i skolans verksamhet för att säkerställa en undervisning av hög kvalitet och de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens.

 

Följer den svenska läroplanen

Entréskolan är politiskt och religiöst obunden fristående skola. Vårt arbetssätt och pedagogiska tankar grundar sig på den svenska läroplanen och skollagen. Vi genomför de nationella proven och sätter betyg utifrån det svenska betygssystemet.

Skolinspektionen kontrollerar vår verksamhet regelbundet för att säkerställa Entréskolans kvalitet och resultat.