Eskilstuna

Välkomna till Entréskolan Eskilstuna!

Entréskolan i Eskilstuna är en estetisk grundskola för årskurserna 4 till 9 med de estetiska profilerna musik, dans, teater och konst. Skolan är belägen centralt i Eskilstuna bredvid Rinmansgymnasiet med goda kommunikationer till övriga Eskilstuna.

Entréskolan Eskilstuna är skolan för dig som älskar estetiska ämnen men som också vill ha en högkvalitativ utbildning i samtliga ämnen. Vi arbetar i ämnesintegrerade arbetsområden då vi tror att kunskap bäst fås genom att förstå att ämnen inte är separerade utan är en helhet.

Förutom det ”vanliga” skolarbetet får du hos oss fördjupa dig i den estetiska inriktning du tycker är roligast. Två timmar i veckan lär du dig, tränar och repeterar tillsammans med våra duktiga lärare för att en gång per termin skapa en föreställning av musikalkaraktär. Se gärna filmklipp och bilder från tidigare föreställningar här.

I trivselenkäter säger våra elever exempelvis att de får bra stöttning av lärarna, att lärarna tror på dem och att skolan känns som en familj. Likaså tycker eleverna att ”de får vara den de är”, något som jag som rektor blir stolt över!

Fredrik Lindhé

Rektor, Entréskolan Eskilstuna

Föräldraröster från vår avstämningsenkät ht 2020

”Engagerade lärare och rektor som ser varje elevs olikheter.”

”Att ni kan erbjuda elever de estetiska ämnen redan från mellanstadiet – så många barn som är duktiga i både musik – bild – teater men det får inget uttryck annat än på fritiden eller på gymnasiet – jättebra!”

”Bra utlärning i ämnena.”

”Utbildningen är väldigt bra. Ser otroligt stora framsteg hos mitt barn.”

” Det mesta tycker jag är jättebra och min dotter trivs jättebra. ”

”Lätt att få kontakt med lärare och rektor. Arbetssättet liknar ett arbete med slutdatum och eget ansvar att slutföra uppgifterna.”

”Lärarna verkar gilla arbetet med eleverna och att lära ut”

”Hög motivationsnivå på lärarna som återspeglas i eleverna.”

”Det mesta är verkligen bra på skolan! Känns som att lärarna är mycket engagerade och det känns tryggt för barnets framtid.”

” Utvecklar barnens självkänsla, bra kommunikation mellan vårdnadshavare och lärare.”

 

Fredrik Lindhé

Rektor

info.eskilstuna@entreskolan.se

0708899673

Estetiska profiler

Entréskolan Eskilstuna på YouTube

Something is wrong.
Instagram token error.

entreskolaneskilstuna

Follow
Hämta fler