Utveckling och kvalitetsarbete

Utveckling och kvalitetsarbete

Fokus på utveckling av vår verksamhet

Vår organisation uppbyggd kring utveckling och lärande, även hos våra lärare och övrig personal. För oss är det viktigt att vi är en lärande organisation inom alla områden. Vi har därför ett tydligt och strukturerat kvalitetsarbete för att hela tiden ta tempen på nuläget och hitta områden som vi behöver bli bättre på. Samhället förändras hela tiden, vi får nya elever och då måste vi också utvecklas och följa med i utvecklingen i stort.

Kollegialt lärande

På varje skola finns minst två utvecklingslärare som tillsammans med rektor leder den pedagogiska utvecklingen på skolan. Vi arbetar med ett kollegialt lärande i våra lärarlag där en naturlig del är att ta del av ny forskning och teorier kring lärandet för att utveckla den bästa undervisningen för våra elever. En annan viktig del är lärarnas samarbete och delande av tips och idéer till varandra genom pedagogiska diskussionen och besök på varandras lektioner.

Utvecklingsområden

Varje skola skapar inför varje läsår sina egna utvecklingsområden utifrån analys av resultat och nuläge på skolan. Det är viktigt att utvecklingsarbetet startar i behoven på varje skola och där alla lärare är delaktiga i analys och utvecklingsarbetet.

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling

Efter varje arbetsområde fyra gånger per läsår sker en uppföljning av elevernas kunskaper.