Organisation

Organisation

Med fokus på en nära och samverkande styrkedja

Entréskolan drivs av AmiSgo AB som ägs av Anna-Maria och Sven-Göran Febo.  De är även verksamma i Entréskolans ledning som VD och Skolchef och sitter i styrelsen för AmiSgo AB. För oss är det viktigt att bedriva en kvalitativ verksamhet där varje elevs behov och förutsättningar sätts i centrum. Vår styrkedja är väl sammanhållen från elev till huvudman. Vi arbetar med en tydlig styrning av vår verksamhet med ett stort medinflytande från våra skolor. Rektor från varje skola sitter i styrgruppen och är en viktig person för att alla våra skolors verksamhet ska finnas med i vår styrning av verksamheten.

Styrgruppen

En gång i månaden träffas Entréskolans styrgrupp som består av VD, skolchef och rektor från varje skola. På varje skola har rektor sin egen ledningsgrupp för sin skolenhet. Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor och ofta delar av utvecklingslärarna. Fokus för rektors arbete på Entréskolan ligger på att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och har en nära kontakt med verksamheten på sin skola.