Estetisk Profil:

Föreställningar dans

Föreställningar dans

Varje läsår arbetar vi med en större scenproduktion tillsammans med de andra estetiska profilerna teater, musik och konst. Där får du lära dig hur arbetsprocessen ser ut från idé till färdig föreställning med repetitionsarbetets olika stadier samt samverkan mellan dans, koreografi, scenografi, rekvisita, kostym, smink, ljud och ljus. Under arbetet med scenproduktionen ligger fokus på samspelet i gruppen. Här arbetar vi med att gestalta en dans utifrån en koreografi utifrån det du har lärt dig under dansträningen, danstekniken och dansgestaltningen.

Estetiska profiler