Våra lokaler

Våra lokaler

Våra lokaler finns i en arkitektsritad sutterängbyggnad vid strandkanten till sjön Trekanten. Lokalerna finns i fyra plan och är specialanpassade för Entréskolans pedagogiska idé. Vi tar av oss skor och ytterkläder i våra entréhallar för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Hemklassrum i alla årskurser – Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker. I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper. På varje våningsplan finns en egen ingång och entréhall för eleverna som har sina hemklassrum där.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns en bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd. Vi har flera musikstudios för ensemblespel och körsång, danssal för dans och en teatersal för vår teaterundervisning. Idrottslektionerna sker både utomhus och inomhus beroende på årstid. Inomhusidrotten sker i närbelägna Vintervikshallen.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Inomhus finns lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med fotboll- och basketplan, king-rutor, klätterställning, bänkar och bord samt grönytor för lek och andra aktiviteter.

Bibliotek  – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. I biblioteket finns möjlighet till tyst läsning och studier.

Matsal – Matsalen ligger på fjärde planet och är ljus och öppen med glastak och en stor uteterass för lunch utomhus vid varmare dagar. Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och avslutningar. Mellanstadiet och högstadiet äter skollunch vid olika tider för att skapa en lugn och trivsam miljö vid matsituationen.

Estetiska profiler