Stipendium

Stipendium

På Entréskolan strävar vi efter att utveckla våra elever så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling i alla ämnen. För att premiera studier och goda studieresultat delar Entréskolans huvudman, AmiSgo AB, ut stipendier till alla elever i årskurs 9 som når ett meritvärde på 250 eller högre i sitt slutbetyg.

250-stipendiet
Elever som når upp till ett totalt meritvärdespoäng på 250 poäng till 299 poäng tilldelas ett stipendium på 1000 kr.
250 meritvärdespoäng innebär att eleven i snitt har betyget C i 17 ämnen. Läser eleven inte ett modernt språk behöver eleven ha något högre betyg i några ämnen.

300-stipendiet
Elever som når upp till ett totalt meritvärdespoäng på 300 poäng eller högre kommer istället tilldelas ett stipendium på 3000 kr.
300 meritvärdespoäng innebär att eleven i snitt har betyget A i 15 ämnen. Högsta meritvärdet är 340 poäng, då har eleven A i alla ämnen inklusive ett modernt språk.

Alla stipendiaters namn anslås på skolans stipendiumtavla som finns uppsatt på skolan samt här på hemsidan. 

Meritvärdespoäng per betygssteg:
A =            20 poäng
B =            17,5 poäng
C =            15 poäng
D =            12,5 poäng
E =             10 poäng
(F =           0 poäng)

Antal ämnen i grundskolan:
17 ämnen om du läser ett modernt språk
16 ämnen om du inte läser ett modernt språk

Stipendiater

Avgångsår 2020

300-stipendiet (3000kr)
Katrine Carlheimer 340
Unn Dunås 340
Lovisa Fydén 332,5
Lo Lindkrantz 332,5
Jasmine Alarcón Durand 330

Sarah Gherezghir 325
Getruda Mmari 312,5
Lima Lewentorp 310
Ellen Hillblom 307,5
Agnes Theisz 307,5
Aurora Elanra 305

Heven Issak 300

250-stipendiet (1000kr)
Hilda Glimrot 287,5
Nora Palin 282,5

Avgångsår 2019

300-stipendiet (3000kr)
Svea Zoe Galic Puskar 340
Freyja Dalén Ingadottir 332,5
Yasmine Svantesson 322,5
Filippa Tibbling 315
Lisa Ljungfelt 312,5

250-stipendiet (1000kr)
Vilda Schubert 285
Johanna Westermark 280
Emil Nilsson 277,5
Loke Alfredsson 270
Jacob Källberg 265
Julia Älvenstrand 250