Vår personal

Vår personal

Vår personal består av lärare och övrig personal som alla har ett brinnande engagemang för elevernas sociala utveckling likväl kunskapsutveckling. Vi är ca 20 lärare som, tillsammans med skolans övriga personal, arbetar tillsammans runt alla elever i ett arbetslag för mellanstadiet och ett arbetslag för högstadiet för att skapa en trygg och gemensam arbetsplats och lärmiljö för våra elever.

För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i vår verksamhet och att vi arbetar mot samma mål tillsammans. Varje vecka träffas alla lärare för att tillsammans planera upp vår ämnesintegrerade undervisning, diskutera pedagogiska frågor och samtala om våra normer och gemensamma förhållningssätt.

Estetiska profiler