Ansökan

Ansökan

Vi tar in elever i första hand till årskurs 4 och årskurs 7 varje läsår. Om det finns platser i övriga årskurser tar vi även in elever i årskurs 5, årskurs 6 och årskurs 8.

Antagning åk 4-6
Antagning till Entréskolan sker för elever i årskurs 4-6 genom ködatum och syskonförtur inom valt profilämne. Du kan välja mellan dans, musik, teater eller bild/slöjd. Ansökan görs senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår (Ansök via länk ovan).

Inför antagningen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Antagning åk 7-8
Antagning till Entréskolan sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Du kan välja mellan dans, teater, musik eller bild/slöjd. Ansökan görs senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår (Ansök via länk ovan).

Inför antagningen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil. Läs mer om färdighetsprovet nedan.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. Det spelar ingen roll hur länge du stått i vår elevkö utan antagningen sker utifrån resultatet på färdighetsprovet. I färdighetsprovet bedöms dina färdigheter inom det estetiska ämnet. I mars skickas erbjudande om plats ut.