Kontakt

Kontakt

Adress:

Lövholmsvägen 61
117 65 Stockholm
Telefon: vxl 010-20 70 777
Frågor om ansökan/elevkö: 073-970 97 30, antagning@entreskolan.se
Resurs: 070-88 99 642

Resurs/efter-skolan-verksamhet - Fredrik: 070-88 99 646

 

 

Rektor

Frida Martinsson

frida.martinsson@entreskolan.se

070-889 96 41

 

 

Bitr. rektor

Johannes Doerr

johannes.doerr@entreskolan.se

070-889 96 50

 

 

Kurator

Matilda Brundin

matilda.brundin@entreskolan.se

070-889 96 47

 

 

Specialpedagog

Monika Ramnesäter

monika.ramnesater@entreskolan.se

 

 

Skolsköterska

Åsa Andersson

asa@accresco.nu

070-889 96 45
Alt. 070-770 53 96

Estetiska profiler