Efter-skolan-verksamhet (Eftis)

Efter-skolan-verksamhet (Eftis)

Vi har ingen fritidsverksamhet på vår skola men vi erbjuder efter-skolan-verksamhet för alla elever i årskurs 4-6 varje eftermiddag i veckan. Efter-skolan-verksamheten är en möjlighet till aktivitet och social samvaro tills dess att vårdnadshavare har kommit hem från jobbet.

Efter-skolan-verksamheten erbjuds alla skoldagar från sista lektionen fram till kl. 17.00. Ingen verksamhet erbjuds på lov och studiedagar.

Varje dag serveras mellanmål och aktiviteter som bollspel, lekar och andra aktiviteter beroende på säsong under ledning av två pedagoger. Läxhjälp erbjuds två dagar i veckan.

Kostnaden för efter-skolan-verksamheten är till självkostnadspris och betalas via faktura av vårdnadshavare. Kostnaden är 500 kr per månad alternativt 2000 kr för höstterminen och 2500 kr för vårterminen.

 

 

Estetiska profiler