Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Västerås!

Våra lokaler är en tidigare radiostation (P4 Västmanland), vilket ger en annorlunda, spännande inomhusmiljö med många platser för lärande, möten och umgänge!

Ljusa och luftiga lokaler – Lokalerna är öppna och ljusa samt specialanpassade för Entréskolans pedagogiska idé. Vi tar av oss skor och ytterkläder i vår entréhall för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan. Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns en bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd. Vi har två ljudisolerade musikstudios för ensemblespel och körsång samt en gemensam danssal/idrottssal för idrott, dans och teater.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Inomhus finns möjlighet till pingis och biljardspel samt lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med fotbollsplan, king-rutor, klätterställning, bänkar och bord samt grönytor för lek och andra aktiviteter.

Bibliotek  – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. Böckerna i skolans bibliotek är utplacerade i alla klassrum. Där finns böcker som är anpassade till den aktuella elevgruppen, både skön- och facklitteratur. Detta medför att skolbibliotekets resurser är lättillgängliga och används dagligen, och att litteratur blir en självklar och väl använd del av undervisningen.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och avslutningar. Mellanstadiet och högstadiet äter skollunch vid olika tider för att skapa en lugn och trivsam miljö vid matsituationen.

 

Yttre miljö

 

Inre miljö

Estetiska profiler