Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Västerås!

Våra lokaler är en tidigare radiostation (P4 Västmanland), vilket ger en annorlunda, spännande inomhusmiljö med många platser för lärande, möten och umgänge!

Ljusa och luftiga lokaler – Lokalerna är öppna och ljusa samt specialanpassade för Entréskolans pedagogiska idé. Vi tar av oss skor och ytterkläder i vår entréhall för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan. Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för alla ämnen med bl.a. klassrum, grupprum, hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd, flera musikstudios för ensemblespel och körsång, danssal för dans och en teatersal för vår teaterundervisning. På skolan finns en mindre idrottshall och i närområdet finns det flera utomhusplaner som vi använder i olika former. Vid behov av större salar eller andra typer av idrottsaktiviteter bokas i perioder olika lokaler beroende på tema, t.ex. simhall, friidrottsarena eller ishall.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktiviteter både ute och inne. Inomhus finns möjlighet till pingis och biljardspel samt lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med fotbollsplan, king-rutor, klätterställning, bänkar och bord samt grönytor för lek och andra aktiviteter.

Bibliotek  – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. Böckerna i skolans bibliotek är utplacerade i alla klassrum. Där finns böcker som är anpassade till den aktuella elevgruppen, både skön- och facklitteratur. Detta medför att skolbibliotekets resurser är lättillgängliga och används dagligen, och att litteratur blir en självklar och väl använd del av undervisningen.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och avslutningar. Mellanstadiet och högstadiet äter skollunch vid olika tider för att skapa en lugn och trivsam miljö vid matsituationen.

Uthyrning kvällstid och helg

På kvällstid och helger finns det möjlighet för andra företag, föreningar och privatpersoner att hyra idrottshallen och de estetiska salarna såsom danssal och teatersal.

Är du intresserade eller kanske du känner någon som är intresserad av att hyra?

Kontakta oss på info@entreskolan.se eller 010-20 70 777

 

Bildgalleri – Inre miljö

Bildgalleri – Yttre miljö

Estetiska profiler