Estetiska profiler

Estetiska profiler

På Entréskolan Västerås fördjupar du dig inom en estetisk profil under din studietid hos oss. Du kan välja att fördjupa dig inom dans, teater, musik eller bild/slöjd. Två timmar varje vecka har du lektioner inom din estetiska profil. Fokus ligger på lusten och glädjen att uttrycka sig inom dans, teater, musik och bild/slöjd.

Ökad glädje och gemenskap

Att gå en estetisk profil är någonting spännande och roligt men också lite annorlunda från vanlig skolgång. Det ger en ökad gemenskap och en glädje som sprider sig till din övriga skolgång och ger dig många positiva upplevelser och erfarenheter som du har nytta av i ditt fortsatta liv.

Föreställningar

Varje läsår sätter skolan upp större föreställningar tillsammans med alla estetiska profiler.  Föreställningarna utgår från ett visst tema som innehåller dans, teater och musik. Konstprofilen arbetar med scenografin och skapar kulisser, rekvisita och kostym till föreställningen. De senaste åren har vi bland annat satt upp Alice i Underlandet, Mary Poppins, Djungelboken, Harry Potter och Cabaret Entré.

Läs mer om våra estetiska profiler här nedan

Estetiska profiler