Kontakt

Kontakt

Adress: 
Svalgången 1
724 81 Västerås
Telefon: vxl 010-20 70 777

Rektor

Maria Flodén

maria.floden@entreskolan.se

070-889 96 23

Biträdande rektor

Monica Karlsson

monica.karlsson@entreskolan.se

Kurator

Catrine Bourne

catrine.bourne@entreskolan.se

070-88 99 619

 

Specialpedagog

Linnea Bergman

linnea.bergman@entreskolan.se

Socialpedagog (föräldraledig vt 2021)

Emma Westerberg

emma.westerberg@entreskolan.se

 

 

Skolsköterska

Maria Holmgren

maria.holmgren@entreskolan.se

070-88 99 616