Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Örebro!

Entréskolan i Örebro ligger på Hagagatan 51a på Väster i Haga. Skolans 4’000 m2 är fördelade på två plan och förutom traditionella klassrum är lokalerna specialanpassade för Entréskolans estetiska profiler med bland annat danssal och teaterscen.

Skolgården bjuder in till lek och rörelse med flera klätterställningar och plats för bollspel i olika former.

Vi tar av oss skor och ytterkläder i våra entréhallar för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Hemklassrum i alla årskurser – Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker. I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns en bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd. Vi har flera musikstudios för ensemblespel och körsång, danssal för dans och en teatersal för vår teaterundervisning. Skolans idrottshall är på 400 m2 och kan med hjälp av vikväggen delas upp i två mindre hallar på 200 m2 vardera. Vid behov av andra typer av idrottsaktiviteter bokas i perioder olika lokaler beroende på tema, t.ex. simhall, friidrottsarena eller ishall.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktiviteter både ute och inne. Inomhus finns lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med bollplaner, lekytor, klätterställningar, bänkar och bord.

Bibliotek  – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. I biblioteket finns möjlighet till tyst läsning och studier.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som samlingssal vid behov.

 

Uthyrning kvällstid och helg

På kvällstid och helger kommer det finnas möjlighet för andra företag, föreningar och privatpersoner att hyra idrottshallen och de estetiska salarna såsom danssal och teatersal.

Är du intresserade eller kanske du känner någon som är intresserad av att hyra?

Kontakta oss på info@entreskolan.se eller 010-20 70 777

 

Bildgalleri – Inre miljö

Bildgalleri – Yttre miljö

Estetiska profiler