Våra lokaler

Våra lokaler

Entréskolan Örebro öppnar på Hagagatan 51a i redan färdiga och utrustade skollokaler.

Lokalerna finns i två plan och vissa anpassningar kommer behöva göras innan skolstart för att passa Entréskolans pedagogiska idé. Se mer info längre ner.

Vi tar av oss skor och ytterkläder i våra entréhallar för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Hemklassrum i alla årskurser – Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker. I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan kommer det finnas välanpassade och välutrustade lokaler för Entréskolans verksamhet.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Inomhus finns lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med bollplaner, lekytor, klätterställningar, bänkar och bord.

Här följer lite fler bilder från skollokalens yttre miljö.

 

Lokalanpassningar inför skolstart

Bifogat finner ni 2st ritningar.

Ritning 1 – Nuvarande utforming

Ritning 2 – Våning för musik dans teater

Många delar av skolan är redan inflyttningsbara och på rundvandringen, som ni finner i slutet på filmen från informationsmötet den 18 januari, följer ni den röda slingan som är utritad på Ritning 1. Hela huset är på 4’578m2 varav Entréskolan disponerar 3’792m2. Resterande 786m2 planeras för förskola (skuggat område).

De anpassningar som ska göras handlar främst om att vi vill skapa en mer öppen känsla på skolan och få bort viss korridorskänsla samt att vi måste bereda plats för de estetiska salarna.

Beskrivning av rundvandring enligt prickad linje ritning 1

Huvudentré

 • Ni börjar vid skolans huvudentré. Denna entré är i första hand till för besökare, personal och leveranser.

Våning för musik, dans och teater (Ritning 2)

 • Till höger om entrén ligger förskolan på bottenvåningen och ”Våningen för musik, dans och teater” på ovanvåningen. För att avgränsa förskolan och skolan kommer trapphuset att flyttas och ett nytt trapphus byggs som kommer ansluta via taket.
 • Korridoren på övervåningen kommer att flyttas mot söder för att få större salar.
 • Musiksalen kommer ha ett större samlingsrum och flera anslutande studios för musicerande i olika former.
 • Danssalen kommer inredas med dansmatta, speglar och balettstång.
 • Teatersalen ska inredas med scen som målas svart och blir som en black box. Angränsande kostymförråd byggs.

Kontorsavdelningen

 • I kontorsavdelningen kommer ledning och elevhälsan ha sina kontor och mottagning. Tjänster såsom rektor, bitr. rektor, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog och SYV anställs i varierande omfattning.

Skolkök

 • Mitt emot matsalen ligger skolans storkök där vår egen kock kommer att tillaga maten. Skolmaten kommer att följa de regler och riktlinjer som gäller för bra mat i skolan. Specialkost till de som behöver.

Matsal

 • I matsalen finns ett förråd som kommer att rivas och matsalen blir rektangulär för att bereda plats för teorisal för Hem- och konsumentkunskapsundervisningen. Toalettgruppen utanför matsalen kommer att omdisponeras.

Hem- och konsumentkunskapssal (Hkk-sal)

 • HKK-salen får en teorisal vägg i vägg med köksplatserna.

Uppehållsyta och ny passage

 • Vi vill skapa en mer öppen känsla på skolan och kommer därför att öppna upp en ny passage så att man kan gå hela vägen från huvudentrén till idrottshallen utan att behöva gå i parallella korridorer såsom det ser ut idag.
 • För att skapa ett större uppehållsrum ska förrådet som ansluter mot Hkk-salen rivas, samtidigt som vi river väggparti och tvättställ in mot klassrummen.

NO-sal och vaktmästeri

 • Delar av befintlig NO-sal samt vaktmästerier med intilliggande tvättrum kommer att rivas för att ge plats åt den nya passagen.

Konstprofilen

 • För konstprofilen behöver vi placera salarna för Bild och Slöjd i anslutning till varandra samt göra dessa större. Vi kommer därför flytta skolsköterskans rum och göra en större bildsal med tillhörande ateljé samtidigt som vi expanderar träslöjdsalen. Textilslödjen finns i anslutning genom korridoren mot söder.

Våning 2 med klassrum

 • Innan ni avslutar rundvandringen får ni gärna besöka våning 2 där det finns fler klassrum samt skolans bibliotek.

Övrigt angående lokalerna och verksamheten

Underhållsarbeten

 • I vissa undervisningssalar behöver det kompletteras med nya akustikplattor som klarar nu gällande krav för skolmiljö samt att viss belysning ska bytas ut för att klara krav på lux. Klassrum och korridorer som är slitna kommer fräschas upp med ny färg.

Idrottshall

 • Skolans idrottshall är på 400 m2 och kan med hjälp av vikväggen delas upp i två mindre hallar på 200 m2 vardera.

Skolgård och rast

 • Skolgården sträcker sig från idrottshallens utegym fram till förskolans lekytor. Skolgården har flera klätterställningar, sittbänkar, studsmatta samt 3 bollplaner.
 • För åk 4-6 gäller uterast under skoldagen.
 • Åk 7-9 har möjlighet att vara både ute och inne på rasterna och disponera de två uppehållsytorna på skolan.
 • Alla elever går in och ut till skolan via skolgården och har sina egna elevskåp för kläder, skor och material.

Uthyrning kvällstid och helg

På kvällstid och helger kommer det finnas möjlighet för andra företag, föreningar och privatpersoner att hyra idrottshallen och de estetiska salarna såsom danssal och teatersal.

Är du intresserade eller kanske du känner någon som är intresserad av att hyra?

Kontakta oss på info@entreskolan.se eller 010-20 70 777

 

Estetiska profiler