Våra lokaler

Våra lokaler

Entréskolan Örebro öppnar på Hagagatan 51a i redan färdiga och utrustade skollokaler. Lokalerna finns i två plan och vissa anpassningar kommer behöva göras innan skolstart för att passa Entréskolans pedagogiska idé. Vi tar av oss skor och ytterkläder i våra entréhallar för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Hemklassrum i alla årskurser – Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker. I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan kommer det finnas välanpassade och välutrustade lokaler för Entréskolans verksamhet.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Inomhus finns lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med bollplaner, lekytor, klätterställningar, bänkar och bord.

Här följer lite fler bilder från skollokalens yttre miljö.

 

Estetiska profiler