Efter-skolan-verksamhet (Eftis)

Efter-skolan-verksamhet (Eftis)

Efterskolanverksamhet på Entréskolan Örebro

Entréskolan i Örebro erbjuder efterskolanverksamhet (eftis) för elever i mellanstadiet, årskurs 4–6. Elever i år 4 har förtur och därefter elever i år 5 och 6. Syftet är att erbjuda barnen en möjlighet till aktivitet och social samvaro tills dess att ni vårdnadshavare kommer hem från arbetet.

Tider och innehåll
Efterskolanverksamheten erbjuds endast under skoldagar och endast på eftermiddagar från och med elevens sista lektion fram till 16:30. Ingen verksamhet erbjuds på lov eller på studiedagar.
Vi erbjuder mellanmål, läxhjälp två dagar i veckan samt bollspel, lekar och andra aktiviteter. Under efterskolanverksamheten gäller samma ordningsregler som under skoldagen.

Anmälan
Anmälan sker via blankett i samband med antagning till skolan. För elever som redan går på skolan finns blanketten på SchoolSoft att ladda ner.
Vid för få anmälningar och/eller om gruppen under läsåret blir för liten, äger skolan full rätt att inte erbjuda någon efterskolanverksamhet.

Frågor?
För frågor om anmälan och fakturering kontakta elin.rockfeldt@entreskolan.se
För frågor om verksamheten kontakta rektor info.orebro@entreskolan.se

 

 

 

Estetiska profiler