Estetiska profiler

Estetiska profiler

På Entréskolan Örebro fördjupar du dig inom en estetisk profil under din studietid hos oss. Du kan välja att fördjupa dig inom dans, teater, musik eller konst. Två timmar varje vecka har du lektioner inom din estetiska profil. Fokus ligger på lusten och glädjen att uttrycka sig inom dans, teater, musik och konst.

Ökad glädje och gemenskap

Att gå en estetisk profil är någonting spännande och roligt men också lite annorlunda från vanlig skolgång. Det ger en ökad gemenskap och en glädje som sprider sig till din övriga skolgång och ger dig många positiva upplevelser och erfarenheter som du har nytta av i ditt fortsatta liv.

Föreställningar

Varje läsår sätter skolan upp större föreställningar tillsammans med alla estetiska profiler.  Föreställningarna utgår från ett visst tema som innehåller dans, teater och musik. Konstprofilen arbetar med scenografin och skapar kulisser, rekvisita och kostym till föreställningen.

Läs mer om de olika estetiska profilerna här nedan.

Estetiska profiler