Vår personal

Vår personal

Rekrytering av personal är påbörjad och kommer pågå under våren. Mer information uppdateras här löpande.

Till Entréskolan söker vi nu personal som har ett brinnande engagemang för elevernas sociala utveckling likväl kunskapsutveckling. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och gemensam arbetsplats och lärmiljö för våra elever.

För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i vår verksamhet och att vi arbetar mot samma mål tillsammans. Varje vecka träffas alla lärare för att tillsammans planera upp vår ämnesintegrerade undervisning, diskutera pedagogiska frågor och samtala om våra normer och gemensamma förhållningssätt.

Är du en behörig lärare eller en behörig person med annan funktion inom skola som har ett brinnande engagemang för eleverna och tror på varje individ att utvecklas är du välkommen att skicka in din ansökan med CV till rekrytering.orebro@entreskolan.se. Vi söker lärare i alla ämnen samt personal inom såväl elevhälsan som övrig personal för anställning från och med augusti 2022.

Tidsplanen ser i grova drag ut som följer:
Jan – Feb = Annonsering och mottagande av ansökningar
Feb – Apr = Urval och kallelse till intervjuer
Apr – Maj = Tillsättande av tjänster

 

Estetiska profiler