Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Uppsala!

Entréskolan i Uppsala planeras vara belägen i Fyrislund/Slavsta. Förutom traditionella klassrum kommer lokalerna specialanpassas för Entréskolans estetiska profiler med bland annat musiksalar, danssal och teatersal.

Skolgården kommer planeras för att bjuda in till lek och rörelse med gruppgungor, klätterställning och plats för bollspel i olika former.

Vi tar av oss skor och ytterkläder i våra entréhallar för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan kommer det finnas välanpassade och välutrustade lokaler för alla ämnen med bl.a. klassrum, grupprum, hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen kommer det finnas bildsal med ateljé, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd, flera musikstudios för ensemblespel och körsång, danssal för dans och en teatersal för vår teaterundervisning. Skolans kommer även byggas om för att bereda plats för en mindre idrottshall. Vid behov av andra typer av idrottsaktiviteter bokas i perioder olika lokaler beroende på tema, t.ex. i simhall, friidrottsarena eller ishall.

Rastverksamhet – På rasterna kommer det finnas möjlighet till olika sorter av aktiviteter både ute och inne. Inomhus finns lugnare ytor för sällskapsspel och samtal. På skolgården kommer det finnas möjlighet för utomhusaktiviteter med bollplaner, lekytor, gruppgungor, klätterställning, bänkar och bord.

Bibliotek  – På skolan kommer det även finnas ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. I biblioteket finns möjlighet till tyst läsning och studier.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som samlingssal vid behov.

 

Uthyrning kvällstid och helg

På kvällstid och helger finns det möjlighet för andra företag, föreningar och privatpersoner att hyra idrottshallen och de estetiska salarna såsom danssal och teatersal.

Är du intresserade eller kanske du känner någon som är intresserad av att hyra?

Kontakta oss på info@entreskolan.se eller 010-20 70 777

 

Estetiska profiler