Vår personal

Vår personal

Under våren 2024 påbörjar arbetet med rekrytering av personal för Entréskolan Uppsala. Vi söker då dig som har ett brinnande engagemang för elevernas sociala utveckling likväl kunskapsutveckling där vi arbetar tillsammans runt alla elever i arbetslag för att skapa en trygg och gemensam arbetsplats och lärmiljö för våra elever.

För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i vår verksamhet och att vi arbetar mot samma mål tillsammans. Varje vecka träffas alla lärare för att tillsammans planera upp vår ämnesintegrerade undervisning, diskutera pedagogiska frågor och samtala om våra normer och gemensamma förhållningssätt.

Kanske är det just du som är vår framtida medarbetare? Läs mer om vilken typ av personal vi söker under fliken Arbeta hos oss där vi också kommer annonsera ut tjänster i takt med att vi söker personal inför uppstarten.

Estetiska profiler