Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Eskilstuna!

Entréskolan i Eskilstuna ligger i centrala Eskilstuna bredvid Rinmangymnasiet med ingång för mellanstadiet på Smedjegatan 43  och med ingång för högstadiet på Gamla Tullgatan 5a.

Våra lokaler är fördelade på två våningsplan och med två gångtunnlar över Gamla tullgatan. Byggnaden är försedd med spröjsade fönster i gammaldags stil som ger stora ljusinsläpp och skapar en öppen och charmig känsla i varje klassrum.

Förutom traditionella klassrum är lokalerna specialanpassade för Entréskolans estetiska profiler med bland annat danssal och teaterscen.

Lektionssalar – Alla årskurser har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker.  I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd, en musiksal för ensemblespel och körsång samt teater- och danssal. Idrottslektionerna sker både utomhus och inomhus beroende på årstid. Salar för idrotten bokas i perioder i olika lokaler beroende på tema, till exempel i simhallen, ishallen och idrottshallar etc.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Det finns pingisbord och biljardbord och utrymmen med bord, stolar och soffor för samtal och sällskapsspel. På skolgården finns möjlighet för diverse utomhusaktiviteter med såväl bollplaner, klätterställning och gruppgungor och emellanåt går vi till Rinmansparken för ytterligare lek och rörelse.

Bibliotek – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och uppträdanden.

Estetiska profiler