Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan Eskilstuna!

Entréskolan i Eskilstuna ligger i centrala Eskilstuna på Smedjegatan bredvid Rinmangymnasiet. Våra lokaler är öppna och ljusa samt specialanpassade för Entréskolans pedagogiska idé.

Lektionssalar – På mellanstadiet har alla årskurser ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker.  I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper. På högstadiet har vi ämnessalar i alla ämnen där fokus ligger på ämnets specifika karaktär och kunskapsinnehåll.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap och NO-laborationer. För våra estetiska ämnen finns bildsal, två salar för slöjd där den ena är inriktad på textila material och den andra på trä- och metallslöjd, en musiksal för ensemblespel och körsång samt teater- och danssal. Idrottslektionerna sker både utomhus och inomhus beroende på årstid. Salar för idrotten bokas i perioder i olika lokaler beroende på tema, till exempel i simhallen, ishallen och idrottshallar etc.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Det finns pingisbord och biljardbord och utrymmen med bord, stolar och soffor för samtal och sällskapsspel. På skolgården finns möjlighet för diverse utomhusaktiviteter och vi går emellanåt till Rinmansparken för lek och rörelse.

Bibliotek – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och uppträdanden.

Estetiska profiler