Ansökan

Ansökan

Vi tar in elever i första hand till årskurs 4 och årskurs 7 varje läsår. Om det finns platser i övriga årskurser tar vi även in elever i årskurs 5, årskurs 6 och årskurs 8.

Antagning till årskurs 4-8
Antagning till Entréskolan sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Du kan välja mellan dans, teater, musik eller konst. Ansökan görs senast den 1 februari varje läsår inför skolstart till nästföljande läsår (Ansök via länk ovan).

Inför antagningen ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom valt profilämne. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom valda profil. Läs mer om färdighetsprovet nedan under respektive estetisk profil.

Du blir kallad till färdighetsprovet under februari månad. Det spelar ingen roll hur länge du stått i vår elevkö utan antagningen sker utifrån resultatet på färdighetsprovet. Vi tillämpar således inte heller syskonförtur. I färdighetsprovet bedöms dina färdigheter inom det estetiska ämnet. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Sen ansökan efter den 1 februari
Om du missade att ansöka innan den 1 februari går det fortfarande bra att göra en ansökan fram till skolstart. Finns det platser kvar till någon av profilerna kommer du att bli kallad till ett extrainsatt färdighetsprov innan eventuellt erbjudande om plats. Godkänt färdighetsprov krävs för all antagning.

Om du vill börja på skolan under pågående läsår
Vi tar i normalfallet inte in nya elever under pågående läsår men det är upp till varje rektor att avgöra om skolan kan ta emot fler elever eller inte. Står du redan som reserv kan du därför komma att bli kontaktad med ett erbjudande om plats. Har du inte gjort ett färdighetsprov och önskar börja under pågående läsår ansöker du som vanligt i systemet men skickar även ett mail till antagning@entreskolan.se och berättar att du är intresserad av att börja under pågående läsår.

Estetiska profiler