Våra lokaler

Våra lokaler

Välkomna in till oss på Entréskolan i Enköping!

Våra lokaler är öppna och ljusa samt specialanpassade för Entréskolans pedagogiska idé. Vi tar av oss skor och ytterkläder i vår entréhall där alla elever har ett låsbart skåp för att skapa en hemtrevlig och lugn miljö inomhus på skolan.

Hemklassrum i alla årskurser – Alla elever har ett hemklassrum med en egen arbetsplats där den största delen av den teoretiska undervisningen sker.  I anslutning till hemklassrummen finns grupprum för studiegruppsarbete och undervisning i mindre grupper.

Välanpassade salar för alla ämnen – På skolan finns välanpassade och välutrustade lokaler för hem- och konsumentkunskap, NO-laborationer, musikundervisning, bild och slöjd. Idrottslektionerna sker både utomhus och inomhus beroende på årstid. Salar för idrotten bokas i perioder i olika lokaler beroende på tema, till exempel i simhallen, ishallen och idrottshallar.

Rastverksamhet – På rasterna finns möjlighet till olika sorter av aktivitet både ute och inne. Inomhus finns ett aktivitetsrum med pingis, biljard och air hockey samt ett lugnare ytor med soffor och småbord. På skolgården finns möjlighet för utomhusaktiviteter med fotbolls- och basketplan, kingruta, klätterställning, bänkar och bord.

Bibliotek – På skolan finns ett bibliotek med både skönlitteratur och fackböcker. I biblioteket finns rum för tyst läsning, bokprojekt och studier.

Matsal – Matsalen används för skollunchen men även som aula vid större samlingar och avslutningar.

 

Estetiska profiler