Sollentuna

Välkomna till Entréskolan i Sollentuna!

Entréskolan är en estetisk grundskola med de estetiska profilerna musik, dans, teater och bild/slöjd. Entréskolan är skolan för dig som älskar estetiska ämnen men som också vill ha en högkvalitativ utbildning i samtliga ämnen.

Entréskolan i Sollentuna är ännu inte startad men vi har tillstånd från Skolinspektionen att starta en grundskola med estetisk inriktning i Sollentuna kommun för årskurserna 4-9. Vi söker i dagsläget efter lokaler som vi kan anpassa till vår verksamhet.

Det finns inga planer på en etablering av Entréskolan Sollentuna inför läsåret 2021-2022. Vi hänvisar istället till vår skola i Stockholm.

Kontakt

Rektor

info.sollentuna@entreskolan.se

0102070777

Kontakt

Rektor

info.sollentuna@entreskolan.se

0102070777

Estetiska profiler