Ansökan

Så här söker du till våra skolor Vi tar in elever i första hand till årskurs 4 och årskurs 7 varje läsår. Om det finns platser i övriga årskurser tar vi även in elever i årskurs 5, årskurs 6 och årskurs 8. För att få börja på Entréskolan krävs ett godkänt färdighetsprov inom valt profilämne. […]

Läs mer from Ansökan