Enköping

Välkomna till Entréskolan i Enköping!

Vi har inget mer öppet hus inbokat men det går bra att kontakta oss för ett studiebesök

 Öppet hus: Tisdag 13 november 2018 kl 17.00-20.00

Skolgårdenköping

Entréskolan i Enköping finns i Hettemarkshuset i centrala Enköping. Här går idag cirka 150 elever i årskurs 4 till 9 som undervisas av engagerade lärare som brinner för eleverna lärande och utveckling. Tillsammans arbetar vi för att utveckla en lärandemiljö där eleverna får växa och utmanas i sitt lärande.

Entréskolan står för entreprenörskap, vilket ska vara en röd tråd genom utbildnings-Sverige och en viktig del är att utveckla vårt samarbete med företag och samhället runt omkring oss. Genom den estetiska inriktningen får eleverna vara skapande och kreativa vilket smittar av sig på de teoretiska ämnena.

Vår undervisning bygger på ett aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. De estetiska uttrycksformerna är integrerade med de teoretiska ämnena i hela skolans arbete men du kan också välja att fördjupa dig mer inom en uttrycksform som musik, dans, teater eller bild/slöjd genom vårt estetiska tillval.

  @entreskolan_enkoping

@entreskolan_enkoping

Log in

create an account