Aktivt lärande

På Entréskolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i skilda ämnen.

Skärmavbild 2015 09 20 kl. 12.14.38     samarbete

 engagerade             Skärmavbild 2015 09 19 kl. 13.17.46   

 Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.36.47         ansvar

  kommunikation        Skärmavbild 2015 10 24 kl. 11.25.50      

Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.42.16       larande

 

Läs mer om vad forskningen säger om ett aktivt, entreprenöriellt lärande i skolan 

Skolverket – om entreprenöriellt lärande i läroplanen 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/vad-ar-entreprenorskap

Log in

create an account