Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan ser vi lärande som en aktiv process som skapas av eleven och utvecklas i ett socialt samspel mellan eleven, andra elever och läraren.

Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.49.55        elev

undervisning              Skärmavbild 2018-10-17 kl. 14.58.58.png 

Skärmavbild 2018-10-17 kl. 14.57.55.png          No2

 

Läs mer om vad forskningen säger om samtalets betydelse för att lära

Skolverket – om klassrumskommunikation  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/sju-timmar-om/klassrumskommunikation

 

Log in

create an account