FAQ

Måste man vara intresserad av estetiska uttrycksformer och välja en estetisk profil för att gå på Entréskolan?
Entréskolan är en vanlig grundskola öppen för alla. Fokus ligger på estetiska uttrycksformer men man behöver inte ha ett särskilt intresse för estetsika uttrycksformer eller för en estetiska profil för att gå på Entréskolan även om övervägande del av våra elever har det.

Måste man kunna samarbeta för att gå på Entréskolan?
Samarbete är en av Entréskolans grundläggande pedagogiska idéer och under tiden på Entréskolan samarbetar eleverna mycket i olika former med varandra. Har man svårt för att samarbeta behöver man lära sig det hos oss. Är man däremot inte alls intresserad av eller inte har förmågan att lära sig att samarbeta är vår erfarenhet att dessa elever inte trivs hos oss och väljer ofta att byta skola efter en tid.

 

 

 

 

Log in

create an account