Estetisk profil

På Entréskolan är olika estetiska uttrycksformer integrerade med de teoretiska ämnena under ett arbetsområde men du kan också välja att fördjupa dig mer inom en uttrycksform genom våra estetiska profiler.

Den estetiska profilen väljer man per läsår och för dig som är intresserad av flera olika uttrycksformer har du möjlighet att prova på flera uttrycksformer under din tid på Entréskolan.

Våra estetiska profiler är indelade i uttrycksformer såsom dans, teater, musik, bild och slöjd där uttrycksformerna varje år utmynnar i en stor gemensam föreställning.

Läs mer genom att klicka på bilderna för respektive profil:

Dansprofil.png     Teaterprofil.png

Musikprofil.png     Bild-slöjdprofil.png

 

Log in

create an account