Ansökan

Antagning
Antagning till Entréskolan sker genom färdighetsprov inom den estetiska profil som du vill fördjupa dig i. Ansökan görs senast den 1 februari varje läsår (Ansök via länk nedan). Du blir sedan kallad till ett färdighetsprov under februari månad. Det spelar ingen roll hur länge du stått i vår elevkö utan antagningen sker endast utifrån resultatet på färdighetsprovet. I färdighetsprovet bedöms främst ditt intresse och din vilja att uttrycka dig inom den estetiska profilen. I mars skickas erbjudande om plats ut.

Om du ansöker efter den 1 februari eller önskar börja på skolan under pågående termin kan du bli kallad till ett färdighetsprov om det skulle visa sig att det finns platser kvar i någon av profilerna. I annat fall står du kvar i kön i väntan på en ledig plats.

Urvalskriterier
Antagning genom färdighetsprov - Nyhet! Gäller för antagning inför HT2020.

Färdighetsprovet
Färdighetsprovet innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna.

För att börja på skolan ska alla sökanden göra ett färdighetsprov inom den estetiska profil som man valt. Estetiska profiler är:

  • Dans
  • Musik
  • Teater
  • Bild
  • Slöjd

De elever som har högst poängsumma kommer att erbjudas plats på skolan. För att vara godkänd för att få börja på skolan krävs minst 2 poäng på alla delmoment i färdighetsprovet. Man får 2 poäng om man visar intresse och en vilja att försöka inom de olika delmomenten, vilket är grundläggande förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen på Entréskolan. Skulle det visa sig att några elever har samma totala poängsumma men att det inte finns platser åt alla görs ett urval utifrån de kriterier som väger tyngre i bedömningen. Läs mer om färdighetsprover längre ner på denna sida.

Viktiga datum
Sista ansökningsdatum: 1 februari
Färdighetsprov: 2 februari - 28 februari
Erbjudande om plats skickat ut: från 1 mars

Instruktioner inför ansökan
Du ansöker till Entréskolan genom att fylla i vårt formulär genom att klicka på länken till respektive skola nedan. I kommentarsrutan anger ni önskemål om val av estetisk profil: dans, teater, musik, bild eller slöjd. För att vi ska kunna administrera din ansökan i vårt system krävs att du lämnar person- och adressuppgifter för elev och vårdnadshavare. När du gjort din ansökan kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter för att kunna uppdatera kontaktuppgifterna i din ansökan.

För att ställa en elev med skyddad identitet i kö kontaktar du antagningen direkt.

Välkommen med din ansökan!


Har ni frågor gällande ansökan och antagning eller önskar börja under pågående termin kontaktar ni antagningen

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 073-970 97 30
Vxl: 010-20 70 777

 

 

Detta testas i varje ämne under färdighetsprovet

Bild
Färdigheter som bedöms i färdighetsprovet
- Skapande utifrån inspiration/tolkning. Att kunna skapa utifrån en inspiration.
- Användning av olika material/tekniker. Utförande och förmåga att använda olika tekniker och material för ett konstnärligt utryck.
- Användning av färger. Skapande av form, perspektiv och uttryck med hjälp av färg, exempelvis användning komplementfärg för att förstärka utryck.
- Konstnärligt utryck i olika material och tekniker. Kreativitet, komposition och originalitet.

Poäng bedömning
Skapande utifrån inspiration 1-5p
Användning av olika material/tekniker 1-5p
Användning av färger, komplementfärger 1-5p
Slutproduktens estetik, kreativitet, originalitet samt komposition 1-5p
Personligt brev intresse/inställning/ erfarenhet 1-5p
Totalt 25 p

Slöjd
Färdigheter som bedöms i färdighetsprovet
- Skapande utifrån inspiration/kreativitet. Att kunna skapa utifrån en inspiration.
- Användning av olika material/tekniker. Handlag och utförande med precision i olika hantverkstekniker och material
- Användning av handverktyg
- Uttrycka en estetisk tolkning med kreativitet, fantasi och originalitet.

Poäng bedömning
Skapande utifrån inspiration 1-5p
Användning av olika material/tekniker 1-5p
Användning av olika handverktyg 1-5p
Slutproduktens kvalitet, estetiska uttryck, fantasi, originalitet 1-5p
Personligt brev intresse/inställning/erfarenhet 1-5p
Totalt 25 p

Musik
Färdigheter som bedöms i färdighetsprovet
- Gehör, intonation. Uppfatta tonartsförändringar, förmåga att med rösten härma toner.
- Musikalitet/samspel Uppfatta en melodi från text och melodi och kunna sjunga den. Kunna följa komp. Start och rit.
- Rytmkänsla, härma klappade rytmer till en fast puls.
- Röstkvalitet, röst, användning, stöd.

Poäng bedömning
Gehör/intonation 1-5p
Musikalitet/samspel 1-5p
Rytmkänsla 1-5 p
Rösten 1-5p
Personligt brev intresse/inställning/erfarenhet 1-5 p
Totalt 25 p

Dans
Färdigheter som bedöms i färdighetsprovet
- Konstnärlig gestaltning med kroppen som uttrycksmedel
- Trygghet, närvaro, kontakt.
- Rytmik, koordination, dynamik. Hålla takten och koordinera olika kroppsdelar samt utföra dynamiska rörelsekvaliteter med kroppen
- Dansteknik. Uppfatta och utföra danssteg och instruktioner samt förmåga att kunna utveckla en dansteknisk grund.

Poäng bedömning
Konstnärlig gestaltning 1-5p
Trygghet/närvaro/kontakt 1-5 p
Rytmik/koordination/dynamik 1-5 p
Dansteknik 1-5p
Personligt brev –intresse/inställning/erfarenhet 1-5p
Totalt 25 p

Teater
Färdigheter som bedöms i färdighetsprovet
- Konstnärlig gestaltning med kroppen uttrycksmedel.
- Trygghet, närvaro, kontakt.
- Rytmkänsla, härma klappade rytmer till en fast puls.
- Röstkvalitet, röst, användning, stöd.

Poäng bedömning
Konstnärlig gestaltning 1-5p
Trygghet/närvaro/kontakt 1-5p
Rytmkänsla 1-5p
Rösten 1-5p
Personligt brev intresse/inställning/erfarenhet 1-5p
Totalt 25 p

 

 

Log in

create an account