Estetisk Profil:

Färdighetsprov bild/slöjd

Färdighetsprov bild/slöjd

Inför antagningen i bild/slöjd ska du göra ett färdighetsprov där du får prova på och visa dina färdigheter inom inriktningen. Färdighetsprovet är uppbyggt som en lektion i bild/slöjd och sker i grupp tillsammans med andra sökande. Färdighetsprovet ger dig en bild av vad som förväntas av dig inom bild/slöjd-profilen.

När du har ansökt till Entréskolans bild/slöjdprofil kommer du att bli kallad till ett färdighetsprov i februari. Sista dag för ansökan är den 1 februari.

Färdighetsprovet för åk 4-6 är endast för att vi på skolan ska få en uppfattning om dina förkunskaper och förmågor inom bild och slöjd samtidigt som du som elev får bättre förståelse för vad som krävs av dig i vår bild/slöjdprofil. Färdighetsprovet för åk 4-6 är dock inte antagningsgrundande utan du kommer erbjudas en plats efter ködatum och syskonförtur.

Färdighetsprovet för åk 7-9 innehåller olika delmoment där du som elev poängsätts utifrån hur du uppfyller kriterierna. Antagning sker sen efter poäng på provet och ködatum spelar därför ingen roll. Poäng sätts inom de delmoment i färdighetsprovet som du kan se nedan.

Genomförande av färdighetsprovet

Färdighetsprovet genomförs i grupp och är uppbyggt som en lektion i bild/slöjd på ca 60 minuter där eleven får möjlighet att visa och lära känna de färdigheter som bild/slöjd-undervisningen innehåller.

- I klassrummet finns olika material och verktyg framställt.

- Läraren går igenom instruktionerna och läser en inspirationstext.

- Eleven ska sedan skapa ett verk utifrån det material och verktyg de har framför sig och med inspiration från texten de hörde. Eleven kan använda sig av vilka tekniker, metoder, material och verktyg som eleven anser skapar det bästa uttryck för att visualisera textens budskap eller delar av texten.

- Eleven får efter att de är klara med sitt verk berätta för läraren hur de har tänkt och om det blev som de hade tänkt sig. Om det var något som de fick ändra på under arbetsprocessen, om de fick tänka om och göra på ett annat sätt samt om det är något som de skulle göra annorlunda om de skulle skapa sitt verk igen.

 

 

Färdighetsprovet testar

  • Teknik och metod

Elevens färdigheter i framställande av bilder eller föremål med hjälp av olika tekniker, material och uttryckssätt som eleven väljer och visar att den har kunskap om visas.

  • Bildkomposition och färg

Elevens färdigheter gällande bildkomposition, användande av färg för att fördjupa bilden / föremålets känsla, budskap och funktion vid skapande av bilder och föremål visas.

  • Problemlösning

Elevens färdigheter i att använda olika tekniker och material, färger och former för att prova sig fram för att skapa visuella effekter och olika funktioner samt experimentera för att lösa ett problem och skapa ett önskat resultat visas.

  • Konstnärlig gestaltning

Elevens färdigheter i att kunna skapa bilder och föremål med ett personligt konstnärligt uttryck och gestaltning visas.