Örebro

Entréskolan Örebro

Entréskolan planerar att starta en ny grundskola för årskurs f-9 i Örebro!

Entréskolan hade tillstånd att starta en grundskola i Örebro till läsåret 2013 men fick avbryta etableringen på grund av att vi inte hittade några passande lokaler. Vi arbetar nu med att hitta passande lokaler i Örebro för en grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9. Vi planerar en start i Örebro till hösten 2018. 

Entréskolan är en estetisk grundskola som i dag finns i Västerås, Eskilstuna och Enköping. Till hösten 2016 startar vi vår fjärde skola i Stockholm.

Vår undervisning bygger på ett aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. De estetiska uttrycksformerna är integrerade med de teoretiska ämnena i hela skolans arbete men du kan också välja att fördjupa dig mer inom en uttrycksform som musik, dans, teater eller bild/slöjd genom vårt estetiska tillval.

Vi tar emot elever efter ködatum. 
 
Om du är intresserad av en skolstart och vill veta mer om Entréskolan gör en intresseanmälan under ansökan här på hemsidan. 

 

 

Log in

create an account